Viyana’da demokratik konfederalizm konuşuldu

Viyana Folklor Müzesi'nde Feykom ve Defend Kurdistan’ın organizesiyle demokratik konfederalizm konulu bir etkinlik düzenlendi.

Avusturya'daki Kürt derneklerinin çatı kuruluşu Feykom ve Defend Kurdistan inisiyatifi, "Ortadoğu'da bir çözüm perspektifi olarak demokratik konfederalizm" konulu bir sunuma ev sahipliği yaptı. Viyana Folklor Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Demokratik Modernite Akademisi Üyesi Ali Fırat konuk konuşmacı olarak yer aldı.

Abdullah Öcalan'ın teorileri hakkında ayrıntılı bilgiler sunulduğu konferansta, demokratik konfederalizm ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana sürmekte olan "Üçüncü Dünya Savaşı"na dair tespitlerine odaklanıldı.

ULUS DEVLET AŞILMALI

Abdullah Öcalan'ın düşünceleri çerçevesinde ulus devlet modeli hakkında sunum yapan Ali Fırat, “Bu modelin sürdürülmesi mi yoksa bir revizyona tabi tutulması mı gerektiği sorusu bu bağlamda tekrar tekrar gündeme geliyor. Abdullah Öcalan'a göre ulus devlet aşılmalıdır: "Üçüncü Dünya Savaşı "nı destekleyen faktörlerden biri kuşkusuz ulus devlettir ve özellikleri (uzun süreli düşük yoğunluklu savaş, esnek ittifaklar, ekonomik savaş vb. BRICS ( (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) gibi yeni oyuncuların ortaya çıkışı küresel durumun karmaşıklığına katkıda bulunmuştur” dedi.

YENİ BİR ÇÖZÜMÜN İTİCİ GÜCÜ KURDISTAN MI?

Fırat, konuşmasının son bölümünde Ortadoğu'daki durumu ekonomik ve jeostratejik boyutları ve bunların pratikteki somut etkileri temelinde açıkladı. Bölgenin, zorlu tarihi ve mevcut durumu nedeniyle Abdullah Öcalan için de merkezi bir rol oynadığını söyleyen Fırat, şöyle devam etti: “Etnik odaklı ulus devletin çok kültürlülük koşullarını ortadan kaldırarak en yıkıcı etkiyi yarattığı, halkların kendi kaderlerini tayin hakkının en şiddetli şekilde reddedildiği - sadece en belirgin örnek olan Kurdistan'da değil - ve demokratikleşme girişimlerine kan dökülerek karşı çıkıldığı yerdir. Bölgenin yakın tarihine dört olay ve evre damgasını vurmuştur: Körfez Savaşı, Afganistan ve Irak'taki savaşlar, "Arap Baharı" ve yeni büyük oyuncular olarak Çin ve Hindistan ile yeni enerji koridorları üzerinde süregelen çatışmalar. Mevcut durum, neoliberalizme yönelen uluslararası aktörler, mevcut statüde ısrar eden bölgesel güçler ve reformlar yoluyla demokratikleşme projesini ele almak isteyen toplumsal güçlerin karmaşık bir karışımıyla sonuçlanmaktadır. ”

“Abdullah Öcalan'a göre ulus devletten uzaklaşma Kurdistan'dan ilerletilmelidir” diyen Fırat, “Bu, özerk koşullara yol açacak demokratik yapıların tabandan inşa edilmesiyle sağlanmalıdır. Gençler, özellikle de kadınlar kendi toplumlarını örgütlemede öncü bir rol oynayacaktır” diye konuştu.

Fırat sunumunun sonunda özellikle Rojava'nın baskıcı bir devlet ile gerici muhalefet arasındaki "üçüncü yol" için bir model olduğunu aktardı.

Sunumun ardından soru-cevap temelinde tartışma oturumu gerçekleştirildi.