Rızaşehri Akademisi’nden kültür, sanat ve edebiyat konferansı

Almanya'nın Dortmund kentinde yer alan Rızaşehri Akademisi, 18-19 Ekim 2023 tarihlerinde "Kültür, Sanat, Edebiyat Konferansı" düzenledi.

Rızaşehri Akademisi (RA), Alevi inancının tarihini, felsefesini, teolojisini, mitolojisini, ritüellerini ve sosyal-kültürel değerlerini araştırma, koruma ve gelecek nesillere aktarma amacı güdüyor. Bu çerçevede, 22-23 Nisan 2023 tarihlerinde "Akademisyenler Konferansı" düzenlenmişti.

18-19 Ekim’deki konferansta ise bu akademik faaliyeti, sanatçı ve yazarların Kürt Rêya Heq kültürü üzerindeki çalışmalarıyla bir araya getirme amaçlandı.

Konferansın sonuç bildirgesine göre konferans katılımcıları, iki gün boyunca kültür, sanat ve edebiyatın farklı yönlerini 8 ayrı başlık altında tartıştılar.

Katılımcılar, bu konferansta akademik özerkliğin işleyişi, Alevilik tarihi, teolojisi, coğrafyası, mitolojisi, sanatı ve edebiyatının araştırılması ve incelenmesi gereken konuları masaya yatırdılar. Ayrıca çeşitli başlıklar altında bazı temel konuları ele alındı:

-Alevi inancını daha yakından tanımak için çocuklar ve gençler için animasyonlu bir kitap hazırlanması.

-Rêya/Raa Heqi inancının kültürel ve inançsal kavramlarının derlenmesi ve bir kitap haline getirilmesi.

-Kürt dillerindeki sanatsal eserlerin (müzik, resim, sinema, tiyatro, halı-kilim vb.) desteklenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.

-Kürt dillerindeki yazılı materyallerin toplanması, analiz edilmesi ve yayınlanması.

-Kürt inancına ait Gılbangların ve yakarışların bir araya getirilmesi ve yayınlanması.

-Etnograf Müzesi çalışmalarının başlatılması.

-Kadınlara yönelik dikiş dikme kurslarının başlatılması ve ürünlerin tanıtılması ve ekonomiye katkı sağlanması.

-Kültür, Sanat ve Edebiyat alanında çalışacak bir komisyonun oluşturulması.

Sonuç olarak, bu tür etkinliklerin, bir halkın kültürünü, sanatını ve yaratılarını koruma ve geleceğe taşıma açısından önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca, Alevi inancının, tarihinin ve kültürünün bu tür etkinliklerle yaşatıldığı ve gelecek kuşaklara aktarıldığı belirtildi. Bu konferansa katılan dostlara teşekkür eden Rızaşehri Akademisi, geleceğe yönelik umutlarını canlı tutmayı hedeflediklerini vurguladı.