Viyana’nın en ünlü tiyatro salonunda Rojava paneli

Avusturya Kürt Toplumu Konseyi (Feykom) tarafından salı akşamı Viyana'nın en ünlü tiyatro salonunda Rojava paneli düzenlendi.

ROJAVA PANELİ

Schauspielhaus'ta gerçekleşen ve Rojava'daki durumun ele alındığı panelde Jineolojî aktivistleri Necibe Qeredaxî ve Sara Marcha, Viyana Rojava dış ilişkiler temsilcisi Ari Milan ve Feykom sözcüsü Redar Han konuşmacı olarak yer aldı.

Ari Milan, Kürt özyönetiminin tarihini özetledi ve DAİŞ ile savaşın yanı sıra kamplarda yaşayan eski savaşçılar ve aileleriyle ilgili mevcut sorunlara değindi.

Necibe Qeredaxî, Rojava devrimini "zihniyet devrimi" olarak tanımlayarak, Kürt kadın hareketinin ataerkillik, kapitalizm ve devletin homojenleştirme baskısına karşı mücadelesindeki merkezi rolünü vurguladı. Necibe Qeredaxî, devrimin temel ideolojik unsurlarının eğitim kursları aracılığıyla yerel halka öğretildiğini belirtti.

Brüksel Jineoloji Enstitüsü'nden Sara Marcha, jineoloji alanına odaklandı. Sara Marcha, toplumsal ve siyasi meselelerde alternatif yaklaşımlar geliştirilmesinin önemini vurguladı ve hızlı ayaklanma fikrinin sürdürülemez olduğunu belirtti. Sara Marcha, devrimin dogmalara bağlı kalmadan yeni koşullara uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Kalabalık izleyici kitlesi, demokratik özyönetimin tarihsel ve ideolojik kökleri hakkında bilgilendirildi. Etkinlik sonrası izleyiciler, geç saatlere kadar süren sohbetlerle konuyu derinlemesine tartıştı.

VİYANA FESTİVAL HAFTALARI

Ayrıca Viyana Festival Haftaları da, Rojava gündemiyle başladı. 23 Mayıs’ta "Kuzey ve Doğu Suriye'de Özyönetimin Toplumsal Sözleşmesi" konulu bir seminer düzenlenecek. Onur konuğu Remziye Mihemed olacak. Seminerde, yeni geliştirilen toplumsal sözleşmeye dayalı özyönetim yöntemleri ve devrimci inşanın başarıları ile zorlukları ele alınacak.

KADIN DEVRİM ATÖLYESİ

26 Mayıs 2024'te "Rojava'da Kadın Devrimi - Kuzey ve Doğu Suriye'de Konfederal Kadın Sistemi" adlı atölye düzenlenecek. Onur konuğu Rehan Tema'nın katılacağı atölyede, konfederal kadın yapıları ve kazanımları tanıtılacak, jineolojinin rolü üzerinde durulacak. Ayrıca, bu deneyimlerin uluslararası kadın mücadeleleri açısından önemi ve bu mücadelelerin nasıl birbirine bağlanabileceği tartışılacak.