ANALİZ

Tüm Haberler

 • İmralı’daki ölüm-yaşam savaşı  

  Benim yaşadığım koşullar, F Tipi cezaevlerindekinden çok daha ağırdır. Hiçbir cezaevi yönetmeliğinde bu uygulamalara ilişkin madde yoktur. Keyfi ve özel bir tutuklu-hükümlü muamelesi görmekteyim.
 • Abdullah Öcalan: Ekolojik kriz çağına girmiş olduk 

  Kapitalist modernitenin sınırsız tekelci kâra dayalı yapılanmaları toplumun ve çevre ile dengesinin kaldıramayacağı ağırlıkları biriktire biriktire, sonunda ekolojik kriz çağına girmiş olduk. Endüstriyalizmin stratejik rolü bunda belirleyici olmuştur.
 • Önder Apo komployu Demokratik Uygarlık Manifestosuyla boşa çıkardı 

  İmralı'da uygulanan 24 yıllık politikalara baktığımızda, hiçbir çağda ve dönemde uygulanan politikalar ve uygulamalar değildir. Bunu boşa çıkarmak, bunun karşısında durmak için Önderliğimiz insanüstü bir direniş, mücadele ve duruş içinde olmuştur.
 • İnsanlık kıyamet saatleri yakınmış gibi feryat etmeye başlamışsa... 

  Bugün insanlık çevre yıkımı karşısında kıyamet saatleri yakınmış gibi feryat etmeye başlamışsa, endüstriyalizmin yol açtığı tahribatın boyutlarını kavramak, endüstriyelleşme karşı mücadeleyi toplumun varlık hareketi olarak benimsemek kaçınılmazdır.
 • İdeolojik mücadeleye ağırlık verilmeli 

  Özerk Yönetim büyük bir ideolojik ve psikolojik savaşla uğraşıyor. Bu açıdan etkili bir ideolojik mücadele yürütmesi gerekir. Bu konuda yetersiz olduğu söylenebilir. Askeri ve siyasi çalışmalar yetmiyor.
 • 'Değerlerin darbe yemesine asla fırsat vermem' 

  Benim İmralı yargılanmam yalnız bir hukuk inkârı ve cinayeti değildir, aynı zamanda çok daha tehlikeli ve gizli amaç olarak gördüğüm gerçeklerin yok edilmesine aracı kılınmak istenmiştir.
 • Kürt sorunu artık bir Avrupa sorunu haline geldi 

  Tüm varlığı yasaklanmış bir halkın meşru savunma hakkı evrensel hukukta ve ulusal anayasalarda vardır. Hiçbir hukuk kurumu bu hakkını kullanmasından ötürü Kürt halkını suçlayıcı olamaz.
 • 'Kaçırılmam Avrupa ve ABD’nin ortak iradesiyle gerçekleşmiştir' 

  Kenya’nın başkentine kaçırılmam tamamıyla Avrupa ve ABD’nin ortak iradesiyle gerçekleşmiştir. En aşağılık rolü de şımarık çocukları Yunan hükümetine oynatmışlardır.
 • 'Avrupa, tasfiye edilmemi çıkarlarına uygun bulmuştur' 

  Benim önderlik konumum Kürtler üzerinde geleneksel Batı politikasını sarsmaktadır. Olayın özü de bu gerçekliğe dayanmaktadır. Avrupa bu nedenle tasfiye edilmemi çıkarlarına uygun bulmuştur.
 • Suriye’de kalıcı çözüm, demokratik seçenekte 

  Suriye ve Rojava üzerindeki bütün çelişki ve çatışmalar, ancak Suriye halklarının demokratik birliği ve örgütlülüğüyle kalıcı bir çözüme kavuşabilir.
 • 'Komploya karşı mücadele mucize değerinde çok ileri bir insanlık çıkışı gerektiriyordu' 

  Komplo, 20. yüzyılın tam bir arenada aslana yedirme Roma oyununu hazırlamıştı. Komplo o kadar derin ve bilinmezlerle doluydu ki, bunu yırtmak gerçekten mucize değerinde çok ileri bir insanlık çıkışını gerektiriyordu.
 • Siyaset işlemezse savaş olur 

  Tayyip Erdoğan’ın kaybedeceği bir seçime girmesi beklenmemelidir. Bu nedenle de olacağı söylenen Türkiye seçiminin geleceği meçhuldür. Öncelikle bu geleceği güvence altına almak gerekir.
 • Rusya’nın modere ettiği yeni komplo 

  Rusya, Şam ile Ankara’ya uzlaşmaya zorluyor. Türkiye tehdidini kullanarak Kürtlere rejimi dayatıyor. Kobanê’ye saldırının önünü açıp Özerk Yönetim bölgelerini adım adım rejime devretmeye çalışıyor.
 • Faşizme vurmak 

  Eylem yöntemlerimiz faşist-soykırımcı sisteme vurucu ve sonuç alıcı olmalıdır. Bunun bin bir türlü imkanına ve fırsatına sahibiz. Her yerde AKP-MHP faşist-soykırımcılığına etkili darbeler vuracak eylemler yapabiliriz.
 • Suriye halkları büyük zorluklar içinde 

  ABD, Rusya, Şam yönetimi ve Türkiye’nin demokrasi ve özgürlüklerin gelişmesiyle ilgili herhangi bir girişimi ve arayışı yoktur. Suriye halkı inanılmaz zorluklar ve yoksulluk için yaşamaktadır.
 • Faşizme ve restorasyona karşı tek yol devrim 

  AKP-MHP ittifakı artık yolun sonuna gelmiştir. ‘Altılı Masa İttifakı’nın ise restorasyondan öte gerçekleştireceği bir şey yoktur. Türkiye’nin ihtiyacı ise radikal bir demokratik değişimdedir.
 • Direniş yılından devrim yılına (2) 

  2023 yılına giriş, Kurdistan ve Ortadoğu’da yeni bir özgürlük ve demokrasi devrimine giriş anlamına gelmektedir. Bu temelde, 2022 yılının direniş birikimleri 2023 yılında devrime dönüşecek ve kalıcı hale gelecektir.
 • Direniş yılından devrime (1) 

  Ortadoğu’da 2022 yılının en önemli olayı nedir diye sorulursa, AKP-MHP faşizminin Türkiye, Irak ve Suriye’de Kürtlere yönelik işgalci ve soykırımcı saldırısı ve bu saldırılara karşı Kürt halkının Önder Apo ve PKK öncülüğündeki direnişi cevabını veririz.
 • Yüzyıllık ferman ve Önderliksel duruş 

  Duran Kalkan: Önderlik tarzı, üslubu, temposu, Önderlik Gerçeği düşman gerçeğini çözümleyen, onun alternatifini onu aşacak şekilde ortaya çıkartan, bir özgür yaşam duruşu, kişiliği yaratan gerçekliktir. Önderlik budur.
 • ‘Demokratik Ortadoğu Özgür Kurdistan’ çözümü... 

  4 parça Kurdistan’daki gelişmeleri birleştiriyor ve Kürt Sorunu'nun demokratik siyasi çözümünü, demokratik konfederalizm temelinde Önder Apo’nun öngördüğü çerçevede Ortadoğu’nun ortasında ‘Demokratik Ortadoğu Özgür Kurdistan’ temelinde çözümü dayatıyor.
 • Kurdistan dağlarındaki savaş sürecinin kısa bir panoraması 

  Zap savaşında 8’uncu ayında sürerken, bu savaşın sonuçlarıyla bağlantılı tarihi olaylar yaşanmakta. Bu savaşın karakteri ve yürütülme biçiminin başlangıç tarihinden, savaş sahasındaki yansımaları itibariyle hakikati ortaya koymaya çalışacağız.
 • Kurdistan’da sömürgecilik 

  Mustafa Kemal’in “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözü çok uydurma bir sözdür. Gerçeği maskelemek için büyük bir maskedir. Gerçek olan içte faşist terör, dışta savaştır. Önderlik Gerçeği, PKK mücadelesi o maskeyi büyük bir ölçüde kırdı.
 • Kalkan: Uluslararası Komplo bir savaştı 

  Küresel kapitalist sistem Kürt’ün yokluğu üzerine kurulmuştur.  Var olması, sistemin değişmesini, yıkılmasını getiriyor. Onun için sistemin öncülüğü, sistemi yıkmayı, değiştirmeyi öngören hareketi varlığı ve güvenliği için tehdit görüyor, savaş açıyor.
 • Suriye’ye saldırı Rusya ve ABD’nin onayıyla olur 

  Suriye BM üyesi bir devlet. Başka bir ülkenin topraklarını güvenlik bölgesi ilan etmek ve tasarrufta bulunmak devletler arası hukuka aykırıdır. BM, ABD ve Rusya bu basit hukuk kuralını Türkiye’nin önüne koysa bir adım bile atamaz.
 • Önder Apo’nun sağlığı ve güvenliği tehlikede 

  Açık ki sorunları sadece mücadele çözer ve söz konusu belirsizliği sadece mücadele giderir. AKP-MHP faşizmi oyun oynuyor deyip duramayız. CPT açıklama yapmıyor diye bekleyemeyiz.